Projekta "Kontakts" pārskats

Aizputes vidusskolā no 2022.gada septembra līdz 2023.gada janvārim norisinājās projekts “Dienvidkurzemes novada pašvaldības izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstības stiprināšana”, Līguma NR. VP2022/3-29 ar ieplānotajām projekta aktivitātēm:

* Līdzpārvaldes “Nagla” dalībnieku tikšanās līdzpārvaldes telpās, iekļaujot darbu grupās, debates un sapulces par turpmāko darbu un komunikācijas uzlabošanu. 

 

*Līdzpārvaldes dalībnieku pieredzes apmaiņas brauciens uz Valmieras 5.vidusskolu, lai iegūtu pieredzi, sadraudzētos un iegūtu plašāku redzesloku saistībā ar līdzpārvaldes ikdienas darbu.

* Līdzpārvaldes dalībnieku tikšanās ar mentoriem no Attīstības platforma You+

* Organizēt orientēšanos Aizputes vidusskolas skolēniem, sniedzot iespēju izzināt Aizputes pilsētas apkārtni.

* Izgatavot krēslus skolas vides labiekārtošanai.

Līdzpārvaldes saliedēšanās un projekta izskatīšanas pasākumi norisinājās gan līdzpārvaldes telpā ar debatēm un grupu darbu, gan skolas telpās. Jaunieši iemācījās savstarpēji komunicēt, plānot laiku un sadalīt pienākumus veicamajiem darbiem.

Jaunieši pieredzes apmaiņas braucienā uz Valmieras 5. vidusskolu iepazinās ar skolēniem, sadraudzējās un izveidoja draudzību arī sociālajos tīklos, sekojot viens otra profiliem un daloties pieredzētajā. Tāpat viņi redzēja skolas līdzpārvaldes darbošanās sistēmu, skolas telpas un nozīmīgās vietas gan skolā, gan pilsētā, kā arī jaunieši tika iedvesmoti jaunām idejām pašu turpmākajam darbam skolas līdzpārvaldē.

Novembrī notika tikšanās ar mentoriem Sendiju, Annu Vītolu un Oskaru, kas palīdzēja skolēniem iepazīt vienam otru, saskatīt kāda skolēna līdera spējas, vai gluži pretēji - nespēju sniegt informāciju citiem, vai grūtības sadarboties. Nodarbības aktualizēja komandas plusus un mīnusus, veicināja un mācīja sadarbību, kā arī lika ieklausīties vienam otrā, kas ir arī viena no mūsu skolas izvirzītajām vērtībām. Mentori novadīja nodarbības ne tikai līdzpārvaldes jauniešiem, bet arī 6.b un 7.b klases skolēniem. Klašu kolektīvos izkristalizējās katra individualitāte. Skolēni mācījās ieklausīties viens otrā un pieņemt arī citādu viedokli. Aktivitātes un dotie uzdevumi mācīja būt saliedētākiem un savstarpēji sadarboties.

Decembra sākumā tika izplānota arī orientēšanās Aizputē. Līdzpārvaldes jaunieši dalījās savās zināšanās un iemācījās izveidot orientēšanās spēli ar QR kodiem. Skolēni sadarbojās, izstrādāja maršrutu, pētīja apkārtni un pielāgoja 2 veida orientēšanās maršrutus: 1.-4.klasei un 5.-12.klasei. Diemžēl laika apstākļu dēļ šo aktivitāti izmantoja tikai dažas klases, bet kāda no klasēm to izpildīja vēl janvārī.

Decembrī vizuālās mākslas un dizaina stundās 11.a klases meitenes un skolotāja I.Spīre iesāka plānot, kā krēsli tiks izgatavoti, kur tos novietos. Skolnieces  spēja izdomāt praktisku pielietojumu un savstarpēji sadarbojās. Uz paletēm izveidoja mīkstinājumus sēdēšanai, kurus apšūs ar audumu. Darbi turpinājās janvārī, kad tie tiks pabeigti, tad tiks izmantoti gan atpūtai, gan āra stundu nodarbībām, jo būs mobilizējami.

Par projekta finansējumu līdzpārvaldes aktīvākie skolēni (komisiju vadītāji un prezidents) tika arī pie praktiskiem T-krekliem, ko varēs izmantot skolas pasēkumos, lai popularizētu līdzpārvaldeas darbu skolā.

Domāju, ka šāda veida projekti palīdz skolēniem aktualizēt sev un citiem skolas skolēniem aktuālās problēmas vai tēmas skolā. Palīdz līdzdarboties, būt atbildīgākiem par skolas ikdienu, kārtību un procesiem, kurus paši jaunieši ir spējīgi arī mainīt skolas sistēmā un ikdienas dzīvē. Māca būt atbildīgiem, nodot informāciju skolēns - skolēnam, attīsta gan savstarpējās sadarbošanās prasmes, gan ar skolas administrāciju un citām institūcijām. Turpmāk skolēni šīs, projekta rakstīšanas procesā iegūtās zināšanas un iemaņas - plānojot un realizējot visas aktivitātes, spēs izmantot savā mācību darbā vidusskolā un turpmākajā dzīvē.

 

Projekts“Dienvidkurzemes novada pašvaldības izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstības stiprināšana” īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2022.-2024. gadam ietvaros.

 

Projekta “Kontakts” realizētāja Aizputes vidusskolā  - Ilze Jonase