Atskats par programmu "Skolas soma" 1.semestrī

Novērtējam, ka arī 2022./2023. mācību gadā mūsu skolā turpinās programma ,,Latvijas skolas soma”. Nodarbību un koncertlekciju piedāvājums ir plašs, tāpēc varbūt grūtāk izvēlēties, tomēr 1. Pusgadā izvēle un piedāvājums izdevās teicams:

5.- 12.klases paguva noklausīties Sia skolēniem.lv piedāvātās koncertlekcijas "Ceļš uz lielo Skatuvi" 5.septembrī  klātienē unCeļojums Gadalaikos” decembra otrajā pusē digitāli. Tāpat 1.-4.klases noklausījās ļoti saistošu, muzikālu un izzinošu koncertlekciju “Es mīlu Tevi, Latvija” 11.oktobrī un digitālo “Ziemassvētku pasaku” decembra otrajā pusē no Sia MA Events kopā ar Miku un Artu Abaroniņiem.

14.novembrī 6.,7.klases vēroja SIA "P.N.R" sagatavoto virtuālo nodarbību “Mūzika un māksla” . Savukārt 9. un 11.klases skatījās izzinošas digitālās filmas par Klāvu Elsbergu un Eduardu Veidenbaumu, ko piedāvā SIA Liepaja Music.

Tuvu 1.pusgada noslēgumam dažas 1.,2.,3. klases apmeklēja mūsu Aizputes novadpētniecības muzeju, un gatavoja gan ūdenskliņģerus, gan rotas muzejpedagoģiskajās nodarbībās "No vecmāmiņas recepšu klades: senie ēšanas paradumi un ēdienu sagatavošanas veidi" un "Zīmes un simboli līgavas pūra lādē".

Tā visa pusgada garumā ikvienam no mūsu skolas 454 skolēniem bija iespēja ieskatīties, ieklausīties un piedalīties programmas “Latvijas skolas soma” piedāvātajās izglītojošajās norisēs.

Turpinājums sekos...

Ilze Jonase
programmas “Latvijas skolas soma” koordinatore Aizputes vidusskolā