Vasaras brīvlaika nedēļa "I.am.I - eju tālāk"

Vasaras brīvlaika nedēļa Aizputes vidusskolā ar izglītojošs projektu jauniešiem "I.am.I - eju tālāk"

Vasaras brīvlaika nedēļa no 8.augusta Aizputes vidusskolā iesākās ar iztēli, dzīves redzējuma un sevis apzināšanos rosinošu projektu “I.am.I - eju tālāk”, kuru īstenoja biedrība “IN-LAAT” piedaloties atklātā projektu konkursā “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos”, kuru finansē Eiropas Sociālais fonds. Šī projekta mērķis ir jauniešu iekšējā potenciāla un resursu atvēršana. Mērķa sasniegšanā tika izmantotas neformālās mācību metodes, caur kuru daudzveidību un dažādo pieeju tika rasti risinājumi tādām grūtībām kā emociju atpazīšana un vadīšana, motivācijas aktualizēšana, dzīves redzējuma paplašināšana, mentālās veselības stirpināšana ar kurām ikdienā sastopas jaunieši, lai   novērstu priekšlaicīgus mācību pārtraukšanas riskus.

Projekta īstenošanā piedalījās psiholoģijas, sporta un veselīga dzīvesveida, pedagoģijas un etiķetes jomas profesionāļi. Katru dienu īpašs uzsvars tika likts uz skolēnu personības izaugsmi, motivāciju, savu spēju attīstīšanu, pārliecību par saviem talantiem.

Jaunieši, sniedzot atgriezenisko saiti, atzina, ka tēmu apgūšana ar dažādu praktisku aktivitāšu palīdzību ir bijusi interesanta un vieglāk apgūstama, skolēni aktīvi iesaistījās gan ķermeņa valodas izzināšanā, gan nākotnes profesijas izvēlē. Īpaša pateicība labo darbu dienā jauniešu aktivitātei, palīdzot Kazdangas pils muižas muzejam uzdevums pārnest no blakus pils ēkas uz galveno ēku dažādas mēbeles un grāmatas, kuras tiks atjaunotas un iekļautas muzeju ekspozīcijā. Pēc padarītā darba jaunieši prom devās pacilāti un apmierināti par paveikto un redzēto.  Cits pat nemanīja ka paskrēja laiks un bija jādodas mājās. Šajā dienā tika īpaši sekmēta līdzatbildības sajūtu attīstīšana kā cita veida brīvā laika nodarbes jeb ladarība kā jauniešu brīvprātīgs darbs iepriekš izvēlētā vietā, kurā kāds šāda veida labdarības darbos piedalījās pirmo reizi, arī daudzi nebija bijuši pils muižas muzejā, tikai pils parkā, arī kopā darot darbus pat interesanti bija.

Izsakām lielu pateicību skolai, īpaši skolotājai Baibai Boļšakova par atbalstu, aktīvu iesaistīšanos un vietējo nodarbību (labo darbu dienas un izzinošo aktivitāšu) plānošanu. Tāpat paldies skolēniem, kuri neskatoties uz vasaras brīvlaiku, spēja saorganizēties un aktīvi iesaistīties dažādās aktivitātēs, attīstīt savas prasmes un iegūt jaunas zināšanas.

Vairāk informācijas par projekta īstenošanas gaitu sociālā tīkla Faceebook lapā IAMI projekts un Instagram lapā IAMI_projekts.

Nodarbības atbalsta Eiropas Savienības finansēts projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku samazināšanai” (PuMPuRS).

Informāciju sagatavoja biedrība " IN-LAAT".