Informācija 2021./2022.m.g. 6-gadnieku vecākiem!

Aizputes vidusskola, sākot ar š.g. 26.augustu, gaida jaunos pirmsskolas izglītības bērnus – “Pūcītes” un “Taurenīšus”.

Grupiņu darba laiks 07.30 - 18.00

 

Skolas administrācija