Skolēnu testēšana

Aizputes vidusskola, ievērojot 2021.gada 10.augustā pieņemtos grozījumus MK noteikumos nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai", skolēnu testēšanu veiks pēc noteikta grafika. 

Informācija par testēšanas datumiem, laikiem un vietu tiks publicēta vēlāk!