Uzņemšana 10.klasē!

9.klases absolvent! Esi laipni gaidīts Aizputes vidusskolā!

Lai iestāties vidusskolā, skolas kancelejā jāiesniedz sekojoši dokumenti (to vari darīt darba dienās no plkst. 9:00-14:00):

* 9.klases beigšanas apliecība;
* sekmju izraksts;
* dzimšanas apliecība;
* medicīniskā izziņa.

Mācību priekšmetu stundu plāni 

Informācija skolēniem

Kursu katalogs - iespēja veidot savu macību plānu (datne jālejupielādē un jāsaglabā savā datorā)