Par mācībām no 21.oktobra

21.oktobrī mācības skolā klātienē atsāk pirmsskola un 1.-6.klases.

7.-12. klases mācās attālināti līdz 30.oktobrim - pēc Izglītības un Zinātnes Ministrijas, un Aizputes novada domes rīkojuma

 

Lai mazinātu kontaktēšanos, mācības 1.-6. klasēm notiks citos kabinetos pa visu skolu, arī ''lielās'' skolas daļā.

Pusdienas būs garajos starpbrīžos  1.-3.klasēm un 4.-6.klasēm.

7.-12.klases, sākot ar 21.10, pēc Aizputes pilsētas domes rīkojuma, saņems pārtikas pakas par 8 dienām pēc saraksta, par kuru paziņos klases audzinātājas.

Mācības no 19.līdz 23.oktobrim notiek pēc pamata stundu saraksta nr.1. 

Administrācija.