INFORMĀCIJA

Aizputes vidusskolā tiek noteikts brīvlaiks no 5.-12.oktobrim!

Mācību gads tiek pagarināts par vienu dienu - līdz 1.jūnijam. (pamats: MK noteikumi Nr. 28)

Visiem, kuri bijuši kontaktā ar Covid-19 saslimušajiem, noteikta karantīna. Vecāku uzdevums nodrošināt, lai karantīna tiktu ievērota.

Nākošā informācija sekos 12.oktobrī.