Miķeļdienas aktivitātes 28.septembrī

 Pirmdien, 28.09., no plkst. 9.00 (līdz 10.10) laipni aicināti visi pirkt un pārdot gribētāji uz Miķeļdienas gadatirgu "Miķelītis ciemos nāk!", kurš notiks laukā pie skolas (sākumskolas un pirmsskolas) "galvenajām"  ieejas durvīm!

Ievērosim valstī noteiktos kārtības ierobežojumus un 2m distanci!!!

(Lietus gadījumā tirgosimies sporta zālē.)

Sākumskolai no 11:05-12:35 radošās darbnīcas!