Mācību vizīte uz izglītības interešu centru ,,Lielvārdi”

24.februārī Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, Nr. 8.3.2.2/16/I/001, ietvaros Aizputes vidusskolas 7., 9.klašu 24 skolēni bija mācību vizītē uz izglītības interešu centru ,,Lielvārdi”.

Mācību vizītes laikā skolēni varēja darboties patstāvīgi, kas visiem bija ļoti aizraujoši. Vienkāršā, saprotamā veidā tika izskaidroti elektrības un dažādu slēgumu darbības pamatprincipi.

Skolēni tika iepazīstināti ar inovācijām 3D printēšanas pielietojumā. Paši izveidoja modeli  Aizputes vidusskolai, kuru  izprintēja  un saņēma kā uzskatāmu modeli. Kā atzīst paši skolēni, tad ar prieku apmeklētu vēl šādas nodarbības, jo tiek iegūtas noderīgas zināšanas. Daži skolēni izteica domu, ka mēģinās mājās paši veidot modeli 3D programmā.