Informācija 2020./ 2021.m.g. pirmklasnieku vecākiem

Aicinām pieteikt bērnus Aizputes vidusskolas 1.klasē no š. g. 2.marta, ierodoties skolas kancelejā darbdienās no plkst. 8.30 līdz 15.00.

Būsim pateicīgi, ja bērnus pieteiksiet līdz 1.aprīlim.

Līdzi ņemt bērna dzimšanas apliecības oriģinālu.

 

Skolas administrācija