Karjeras attīstības atbalsta aktualitātes vidusskolēniem – 2020.g. janvāris

Ir iesācies Jaunais gads, un tuvojas tas nozīmīgais brīdis 12.klašu skolēniem, kad būs jāizdara izvēle, kur turpināt tālākizglītību un iegūt profesiju. Tāpēc aktuāla ir augstskolas izvēle. Jau par tradīciju ir kļuvis pasākuma “Veru durvis uz augstskolu” apmeklējums Kuldīgā, 22.janvārī, šoreiz Bērnu un Jauniešu centrā. 12. klašu skolēni bija gana atsaucīgi un labprāt izmantoja šo iespēju, lai uzklausītu astoņu augstākās izglītības iestāžu piedāvājumus. Aizputes vidusskolēni bija ieinteresēti par šādām augstskolām: LU, RTU, RSU, LLU, Ventspils augstskolu un Latvijas Nacionālās Aizsardzības akadēmiju.  Mājupceļā, veicot pārrunas ar skolēniem, noskaidrojās, ka daļa skolēnu ir pārliecināti par augstskolas izvēli, bet daļa vēl ir tālākizglītības meklējumos.

31.janvārī Aizputes vidusskolā notika karjeras attīstības atbalsta pasākums “Ieklausies, uzzini, pieņem lēmumu!” 10.-12. klašu skolēniem. Pasākums norisinājās trīs daļās, no kurām pirmajā skolēniem bija iespēja piedalīties karjeras portāla Prakse.lv seminārā. Skolēni uzzināja par iespējām, kuras piedāvā minētais portāls, kā arī no semināra vadītāja Kristapa saņēma vērtīgus karjeras plānošanas ieteikumus. Pasākuma otrajā daļā Aizputes vidusskolas absolvente Elīna Juska informēja skolēnus par Vītola fonda aktualitātēm. Elīna motivēja visus vidusskolēnus mācīties pēc iespējas labāk un būt aktīviem skolas dzīvē,  jo Vītola stipendiju var saņemt arī centīgākie skolēni.

Pasākuma trešajā daļā skolēni tikās ar Aizputes vidusskolas absolventiem – studentiem, lai uzklausītu viņu pozitīvo un negatīvo pieredzi, izvēloties augstskolu. Studenti bija ļoti atsaucīgi un labprāt dalījās savā pieredzē, sastopoties ar dažādām situācijām studiju procesā, deva ieteikumus stipendiju saņemšanai, kā iesaistīties līdzpārvaldes darbībā, un kā iejusties kopmītnēs. Studenti pārstāvēja tādas augstskolas kā Latvijas Universitāti, Latvijas Lauksaimniecības Universitāti, Stradiņu Universitāti, Sporta Akadēmiju un Rīgas Tehnisko universitāti.

Paldies visiem skolēniem un studentiem, kuri atbalstīja minētos pasākumus!

 

Monta Balode,

Aizputes vidusskolas pedagogs karjeras konsultants