Prieks dāvināt!

 2019.gada nogalē Aizputes vidusskolas skolēni ar klašu audzinātājiem sarūpēja dāvanas Ziemassvētkos, lai iepriecinātu daļu no pilsētas iedzīvotājiem, kuriem varbūt svētki nebūs plašā ģimenes lokā, pie bagātīgi klātiem galdiem un daudz dāvanām zem eglītes. Skolēni un skolotāji ziedoja gan saldumus, gan medu, gan adījumus, gan rotaļlietas, gan arī saimniecības preces un citas noderīgas lietas.

 

Skolas līdzpārvaldes „Nagla” jaunieši un skolēni paviesojās Aizputes Veselības un sociālās aprūpes centrā, kur nodeva Ziemassvētku dāvanas un priecēja ļaudis ar Ziemassvētku dziesmām. Vēl viesojāmies pie Biedrības „Aizputes Samarietis” jauniešiem ar īpašām vajadzībām, bērniem un ļaudīm, kuri tur nāk uz „Zupas virtuvi”;  kā arī nodevām paciņas vientuļajiem, pensionētajiem skolotājiem un „Sociālajam dienestam”, lai iepriecina, kādu ar gardumu vai rotaļlietu, kuram tas šajos Ziemassvētkos īpaši nepieciešams.

   

 Paldies visiem, kuri iesaistījās un ziedoja.  Patiess prieks, ka varējām kādu no sirds iepriecināt!

Lai Jaunais gads ir veselības, iedvesmas un darbīguma piepildīts! Lai sirds siltuma un prieka dzirksts pietiek arī nākamajam gadam!

 

Aizputes vidusskolas direktores vietniece ārpusstundu darbā

Ilze Jonase