Mācību vizīte uz Brocēnu cementa rūpnīcu

19.novembrī Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, Nr. 8.3.2.2/16/I/001, ietvaros Aizputes vidusskolas 8., 9.klašu 25 skolēni bija mācību vizītē uz Brocēnu cementa rūpnīcu.

Izglītojamie iepazinās ar cementa ražošanas tehnoloģisko procesu ,,Schwenk Latvia” Brocēnu cementa rūpnīcā. Vides speciālists skolēniem izskaidroja, kā cementa ražošanas procesā tiek domāts par apkārtējās vides kvalitātes saglabāšanu. Skolēniem bija interesanti uzzināt, kā rūpnīcā  tiek lietderīgi izmantoti dažādi sadzīves atkritumi.