Preses relīze par karjeras nedēļu

Aizputes vidusskolā Karjeras nedēļas laikā notika dažādi karjeras attīstības atbalsta pasākumi, kā arī skolēni varēja radoši izpausties, zīmējot nākotnes profesijas.

 

14.oktobrī Aizputes 7 vidusskolēniem Kuldīgā bija iespēja piedalīties aizraujošā diskusijā “Šodien sākas nākotne!” ar iedvesmojošām personībām par profesijām un prasmēm nākotnē, apsprieda tehnoloģiju un mākslīgā intelekta nozīmi mūsdienās, kā arī izzināja to attīstību tuvākajā desmitgadē un ietekmi uz nākotnes darba tirgu. Diskusijas dalībnieku vidū bija uzņēmuma TET robotu treneris Andis Neilands, kurš jau šobrīd  strādā ar nākotnes tehnoloģijām.

15.oktobrī pasākumā “Veiksmīgas karjeras ABC” Aizputes vidusskolas 9.-12.klašu skolēni uzzināja, kas ir karjera un kas ir veiksmīga karjera. Skolēni tika iepazīstināti ar vienu no populārākajiem karjeras izveides modeļiem un tika apmācīti to praktiski izmantot.

16.oktobrī Aizputes vidusskolā notika pasākums “Randiņš ar profesionāli”, kurā vidusskolas jauniešiem tika dota iespēja diskutēt ar Aizputes pilsētas jauniem, erudītiem, uzņēmīgiem cilvēkiem, kuri savu profesionālo karjeru veido Aizputes novadā. Viesu vidū bija Elīna Medene, Sandris Štāls, Vilis Brūveris, Andris Jankovskis un Edgars Balodis, kuri aizrautīgi diskutēja ar jauniešiem ne tikai par savu uzņēmumu izveidi un profesionālo darbību Aizputē, bet arī deva ieteikumus, izvēloties nākotnes profesiju un karjeru.

17.oktobrī Aizputes vidusskolā viesojās pasaules čempions fitnesā. Māris Šveiduks. Kopā ar savu palīgu, aizputnieku, Artūru Lindi, Māris stāstīja par savu profesionālo karjeru, par sava uzņēmuma izveidi un deva motivējošus ieteikumus. Skolēni tika iesaistīti sportiskās aktivitātēs, un labākie tika apbalvoti ar iespēju trenēties fitnesa klubā “Lāčplēsis”.

18. oktobrī Aizputes vidusskolas 1.-12.klašu skolēni tikās ar skolas absolventu, ugunsdzēsēju un glābēju, un uzņēmēju Elviju Lankovski-Ķeķi. 1.-6.klašu skolēniem Elvijs stāstīja par ugunsdzēsēja un glābēja profesijā nepieciešamajām prasmēm un zināšanām, bet 7.-12.klašu skolēnus ieinteresēja par sava uzņēmuma izveidi, kā arī stāstīja par pozitīvo pieredzi savas karjeras veidošanā.

Šajā dienā arī vairāki Aizputes vidusskolas skolēni devās uz Rīgas Zooloģisko dārzu, lai tur uzzinātu, kādas profesijas ir nodarbināts, strādājot ar dzīvniekiem.

30.oktobrī Aizputes vidusskolas 7.b klases skolēni dosies uz Kurzemes radio un iejutīsies radiožurnālista un diktora lomās, bet 31.oktobrī Aizputes vidusskolas 11.klases skolēni brauks uz Rīgu, lai pasākumā  “Es iepazīstu profesiju” iepazītos ar Pārtikas un veterinārā dienestā iesaistītajām profesijām ar mērķi - apzināt darba iespējas valsts pārvaldēs, kā arī lai diskutētu ar personības izaugsmes treneri Āri Birzi.

Atgādinām, ka karjeras nedēļa ir ikgadējs pasākumu cikls, kura laikā jauniešiem ir iespēja iepazīt iespējamo nodarbošanos  nākotnē, tikties ar dažādu profesiju pārstāvjiem, apmeklēt uzņēmumus un saņemt karjeras konsultācijas.

Virkne pasākumu tika īstenoti projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

28.10.2019.

Aizputes vidusskolas PKK
Vineta Bardanovska un Monta Balode