14. līdz 18.oktobris - ikgadējā Karjeras nedēļa

14.oktobrī Aizputes vidusskolēniem interesentiem Kuldīgā būs iespēja piedalīties aizraujošā diskusijā “Šodien sākas nākotne!”, uz kuru aicinātas iedvesmojošas personības.

15.oktobrī pasākumā “Veiksmīgas karjeras ABC” 9.-12.klašu skolēni uzzinās, kā orientēties mūsdienu darba tirgū.

16.oktobrī pasākumā “Randiņš ar profesionāli” Aizputes 9.-12.klašu jauniešiem tiks dota iespēja diskutēt ar Aizputes pilsētas jauniem, erudītiem, uzņēmīgiem cilvēkiem, kuri savu profesionālo karjeru veido Aizputes novadā.

17.oktobrī  viesosies pasaules čempions fitnesā Māris Šveiduks pasākumā “Es iepazīstu profesiju”, 5.-12. klašu skolēniem.

18.oktobrī 1.-12.klašu skolēni tiksies ar skolas absolventu, ugunsdzēsēju un glābēju Elviju Lankovski-Ķeķi.

Aicinām skolēnus aktīvi piedalīties karjeras nedēļas pasākumos, kā arī darboties radoši, domājot par savu nākotni. Lūdzam arī vecākus nākt uz izglītības iestādēm ar savu iniciatīvu, un ieinteresēt skolēnus par savām profesijām.

Virkne pasākumu tiks finansēti projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

 

Aizputes novada PKK

Vineta Bardanovska un Monta Balode