Aizputes vidusskolā Miķeļdienas aktivitātes 27.09.

*) Miķeļdienas tirdziņš notiks no 8.30 - 10.00 2.stāva foajē un sākumskolas galā!  Aicināti visi tirgoties gribētāji -  gan skolēni, gan skolotāji, gan arī vecāki!

*) 5. stundā sportiskās aktivitātes:

   1.-4.klasēm   darbosies 8 stacijas sporta zālē (vai laukā, ja nelīs) "Miķelītis ciemos nāk un domāt sāk!";

   5.-9.klasēm "Miķelītis sportot māk!" - Lejaskurzemes sporta centrā.