Skolai dzimšanas diena!

15.septembrī Aizputes vidusskola svin 98. dzimšanas dienu; sākumskolas ēkai - 50!

„Uzposīsim” mūsu skolu svētkiem:

izdekorēsim savas klases durvis;
iekārtosim zīmējumu izstādes;
veidosim ziedu kompozīcijas koridoros;
dziedāsim skolas himnu;
runāsim par skolas vēsturi;
padomāsim, kādu vēlamies redzēt savu skolu šogad, pēc 2, 3 – 5 gadiem;
izveidosim sajūtu taku pie skolas!