Akcija decembrī!

Informācija par mobilo telefonu lietošanu skolā

Informējam skolēnus un to vecākus, ka, sākot ar šā gada 1.decembri un turpmāk, Aizputes vidusskolā mācību procesa laikā (stundās, starpbrīžos, pasākumos) mobilos telefonus skolā lietot nedrīkst, izņemot, ja pedagogs to paredzējis izmantot, īstenojot mācību programmu. Mums ir ļoti pamatots satraukums par telefonu negatīvo ietekmi uz daudziem no mums. Tie pārņēmuši prātus, jūtas, nomāc saskarsmi vienam ar otru.

Skolas viedoklis:

Mēs vairs neprotam izlasīt mācību uzdevumus, ja tos izlasām, tad neatceramies, jo esam pieraduši pie īsiem tekstiem telefonā. Valoda domrakstos, esejās un pārbaudes darbos kļūst aizvien vienkāršotāka. Pasākumos kļūstam neuzmanīgi un neieklausāmies cilvēku teiktajā.

Paliekam vienaldzīgi... Pa gaiteni aiziet norūpējies un raudošs jaunāko klašu bērns, bet skolēni savā vienaldzībā tikai baksta telefonus. Mēs spaidām telefonus, mums pietrūkst savstarpējās komunikācijas, nav laika pajautāt saviem skolas biedriem: „Kā Tu jūties, kā pavadīji brīvdienas, kas Tev skolā patīk, kas padodas?”

Kāda runa var būt par kolektīva saliedēšanu, iejūtību vienam pret otru, ja mūsu prātus un dvēseli pārņem telefons? Telefons ir palicis kā gaiss, kuru elpojam un bez kura nevaram dzīvot. Skumji.

Skolas Padomē kopā ar vecākiem izlēmām izvērtēt situāciju un rīkoties.

Esam iepazinušies ar citu skolu pieredzi, tāpēc no 1.decembra rīkosim akciju – skola bez telefoniem, un turpmāk skolas ikdienā mobilos telefonus nelietosim. Tiks izmainīti skolas iekšējās kārtības noteikumi, kuros būs rakstīts:

Mācību procesa laikā (stundās, starpbrīžos, pasākumos) telefonus, planšetdatorus u.c. mobilās ierīces lietot nedrīkst, izņemot, ja pedagogs to paredzējis izmantot, īstenojot mācību programmu.

Kā tiks izveidota kārtība:

Klašu audzinātāji klases stundās informēs skolēnus par jaunajiem noteikumiem, kuri stāsies spēkā ar 2018.gada 1.janvāri.

Par to, ka telefonus mācību procesa laikā izmantot aizliegts, pirms un pēc mācību stundas sākuma paziņosim: „Atgādinām, ka mūsu skolā telefonus mācību procesa laikā neizmantojam.”

Kā rīkoties, ja tomēr izņēmuma kārtā nepieciešams telefons:

Svarīgā un steidzīgā gadījumā var izmantot skolas telefonus, no kura audzēknis nepieciešamības gadījumā varēs piezvanīt uz jebkuru "mobilo" un "stacionāro" tīklu Latvijā.

Ja vecākiem ir steidzama un svarīga informācija, tad to jāpaziņo klases audzinātājam e-klasē.

Kas notiek, ja skolēni neievēro šos noteikumus:

Noteikumu neievērošanas gadījumā, telefons tiek nodots glabāšanā skolas seifā. To varēs saņemt vecāki pie skolas administrācijas.