Aizputes vidusskolas interešu izglītības pulciņu nodarbību grafiks 2019./2020.m.g.

 

N.p.k.

Pulciņa nosaukums

Vadītājs

Pirmdiena

/laiks, vieta

Otrdiena

/laiks, vieta

Trešdiena

/laiks, vieta

Ceturtdiena

/laiks, vieta

Piektdiena

/laiks, vieta

1.

5.-9.kl.vokālais ansamblis

“Tonika” 

 

Lienīte Vēvere

 

14.30 – 15.10

3.kab.

 

12.50 -13.30

3.kab.

14.30 – 15.10

3.kab.

 

2.

1.-4.kl. koris“Harmonija

                                                     

 

Lienīte Vēvere

 

 

12.50 – 13.30

3.kab.

 13.35 – 14.15

3.kab.

 

12.50 – 13.30

3.kab. vai aktu zāle

3.

5. – 9. klašu apvienotais koris „Melodija” 

Lienīte Vēvere

 

 

 

14.30 – 16.00

  aktu zāle

 

4.

5. – 9.klašu apvienotais koris „Melodija”                  

Monta Balode

 

 

 

14.30 – 16.00

   aktu zāle

 

5.

1.kl.TDK /SJC/                  

Baiba Boļšakova/

Inta Rudzīte

14.00 -15.30 aktu zāle

 

14.00 -15.30 aktu zāle

 

 

6.

2. – 3.kl.TDK /SJC/                

Baiba Boļšakova/

Inta Rudzīte

 

16.00 -17.30 aktu zāle

 

 

14.00 -15.30

aktu zāle

7.

Vokālā studija “Mums un Jums” 1.-12.kl.                               

Vineta Snipke

 

14.30 – 15.10

    40.kab.

14.30 – 15.10

17.30 – 18.10

 

 

8.

Folkloras kopa  „Misiņkalns”

1.-6.kl.                                  

Vija Līce

8.00 – 8.25

mazā zāle

8.00 – 8.25

mazā zāle

8.00 – 8.25

mazā zāle

8.00 – 8.25

mazā zāle

8.00 – 8.20

mazā zāle

9.

Mājsaimniecības pulciņš „Mazās saimnieces” 5.-9.kl.    

Agrita Fausta

 

 

 

14.30 – 15.50

217.kab.

 

 

10.

Dizains, interjers “Ideju virpulis” 5. -12.kl.                              

Ilze Spīre

8.00 – 8.25

30.kab.

8.00 – 8.25

30.kab.

 13.00 – 14. 25

30.kab.

 

8.00 – 8.25

30.kab.

 

11.

Skatuves runa „Vārds”

5. – 6.kl.

Inese Krauze

 

 

 

 

15.15 – 16.40

127.kab.

 

12.

Teātra pulciņš „Vāverēni”

2. – 5.kl./SJC/

Juta Priedniece

 

 

 

14.25 – 15.50

24.kab.

 

12.

Datormācība.Programmēšana.

Tehniskā jaunrade ”Ozo Rob”

Dace Tamuža

13.45 – 14.25

111.kab.

 

 

 

 

13.

Žurnālistika -

Skolas avīze „Auss”       

Inese Greiere

14.30 – 15.50

lasītava

 

 

 

 

14.

Vides pulciņš  1.-12.kl.”Dabas

draugi”/mazpulks

                

Liene Cinovska

 

 

 

 

 

15.00 – 17.00

21.kab.

15.

Tehniskā modelēšana un konstruēšana 5.-9.kl.           

Laimonis Grundmanis

 

 

14.30 – 16.30

zēnu mājtur. kab.

 

 

16.

Balles dejas jauniešiem               

Sandra Priedola

13.45 – 14.25

konfer. zāle

13.45 – 14.25

aktu zāle

 

 

 

17.

VFS – 1. -4.kl.                           

 

Inga Strazdiņa

14.30 – 15.10

sporta zāle

 

 

 

14.30 – 15.10

sporta zāle

 

 

18.

Bērnu veselības grupa/koriģējošā vingrošana                              

Inga Strazdiņa

 

 

13.30 – 14.10

mazā zāle

 

13.30 – 14.10

mazā zāle

19.

VFS 5. -8. kl. zēni               

 

Gints Stiere

 

 

 

 

16.30 – 17.50

sporta halle

 

 

20.

 VFS 9. -12.kl. jaunieši

                                             

 

Gints Stiere

 

 

17.50 – 19.10

sporta halle

 

 

21.

Atlētiskā vingrošana

6. -9.kl.-1.gr.

 10. – 12.kl.-2.gr.

Artūrs Linde

 

 

15.00 – 17.00

1.gr.

sporta zāle

 

15.00 – 17.00

2.gr.

sporta zāle

 

22.

JAUNSARGI

Kaspars Rudītis

 

 

no 17.30

 

 

 

                                                                                     

Direktores vietn. audzin. jomā : A.Kirhnere