Mūzika – Vineta Snipke
Dzeja – Monika Eismane

 

Laiks (skolas himna)

 

Kas tur san, kas tur zib?

Kas tur vilināt grib,

Kūpot zeltā un sudrabā maigā?

 

Tas ir novakars zils;

Marts no jumtiem, kad pil,

Vecos kārniņus saulriets, kad auklē.

 

Piedz.

Tas ir bērnības laiks,

Mūsu jaunības laiks

Vecās Aizputes ielās, kas staigā.

 

Tas ir bērzs, tas ir tilts;

Tebras zeltainā smilts,

Un pār Aizputi tā pati saule.

 

Kas tur san, kas tur zib?

Kas tur vilināt grib,

Kūpot zeltā un sudrabā maigā?

 

Tas ir bērnības laiks,

Mūsu jaunības laiks

Vecās Aizputes ielās, kas staigā.