Aizputes vidusskolas interešu izglītības pulciņu nodarbību grafiks 2021./2022.m.g.

 

N.p.k.

Pulciņa nosaukums

Vadītājs

Pirmdiena

/laiks, vieta

Otrdiena

/laiks, vieta

Trešdiena

/laiks, vieta

Ceturtdiena

/laiks, vieta

Piektdiena

/laiks, vieta

1.

5.-9.kl.vokālais ansamblis – 3st.

“Tonika” 

 

Lienīte Vēvere

 

8.10 – 8.50

3.kab.

13:40 – 14.20

3.kab.

 

13:40 – 14.20

3.kab.

2.

1.-4.kl. koris“Harmonija”- 3st.

                                                     

 

Lienīte Vēvere

 

 

12:55-13:35 3.kab.

 12:55-13:35 3.kab.

 

12:55-13:35 3.kab. vai aktu zāle

3.

5. – 9. klašu koris „Melodija”  -                          3 st.

Lienīte Vēvere

 

 

 

14:00-16:00  aktu zāle

 

4.

5. – 9.klašu apvienotais koris ‘Melodija”-                              2 st.

Monta Balode

 

 

 

   14:00-16:00aktu zāle

 

5.

Žurnālistika -

Skolas avīze „Auss”-             2 st.

Inese Greiere

202.kab

7.,8.stunda

 

 

 

 

6.

Dizaina pulciņš -  Izproti. Radi. Īsteno.   3 st.                    

Agrita Fausta

217.kab.

7.,8.stunda

 

 

217.kab.

7.stunda

 

7.

Atlētiskā vingrošana 9.-12.kl. 4st.

Artūrs Linde

19.00-20.30

sp.z.vai laukā

   

 

19.00 – 20.30

sp.z.vai laukā

 

8.

Vides pulciņš  1.-12.kl.”Dabas

draugi”/mazpulks- 3st.

                

Liene Cinovska

 

 

15.00-17.00

21.kab.

 

15.00 – 17.00

21.kab.

9.

Debates 10.-12.kl.        2st.

Sandra Balode

 

 

15.30- 16.50

107.kab.

 

 

 

10.

Vizuālās un vizuāli plastiskā mākslas pulc.

“Ideju virpulis”
5. -12.kl.-                              3 st.

Ilze Spīre

 

 

 

 

8.10-8.50

30.kab.

8.10-9.30

30.kab.

 

11.

Tehniskā modelēšana un konstruēšana 5.-10.kl.—     3 st.           

Laimonis Grundmanis

 

 

 

zēnu mājtur. kab.

15.00-17.00

 

 

12.

VFS 9. -12. kl. zēni - -               3st.

 

Gints Stiere

 

 

17.00 – 19.00

sporta halle

 

 

13.

VFS – 1. -4.kl.-               2 st.          

 

Inga Strazdiņa

 

8.10-8.50

mazā zāle

 

8.10-8.50

mazā zāle

 

14.

Bērnu veselības grupa/koriģējošā vingrošana -                         2  st.

Inga Strazdiņa

 

 

8.10 – 8.50

42.kab.

 

8.10 – 8.50

42.kab.

15.

VFS 4.-9.kl.                      3st.

Vladimirs Kaļmuks

 

 

15.00 – 16.20

Sp.centrs

 

 

17.20 -18.00

Sp.centrs

 

 

         Direktores vietniece: I.Jonase